Apitek MonitorLite - gratis applikationsövervakning

Apitek MonitorLite, en enklare variant av Apiteks verktyg för applikationsövervakning Apitek Monitor, är tillgänglig helt utan licenskostnad.

Erbjudandet gäller svenska aktiebolag. Maila sales@apitek.se från en företagsadress för att få tillgång till de kompletta villkoren.

Unika funktioner

Funktionell beskrivning

För mer funktionalitet, se Apitek Monitor.