Vi kan SSEK och API-hantering!

Användningen av API:er ökar och många organisationer investerar i plattformar som kräver konsulter och mycket utveckling för att ge resultat. Låt Er inte begränsas!

Vi kan med våra produkt Apitek Prisma och Apitek Ssek erbjuda samlade erfarenheter från 21 års drift av API-hantering och systemintegration i en komplex systemmiljö. Apitek Prisma har allt Ni sannolikt behöver i funktionalitet direkt via den kraftfulla integrationsplattformen till en förutsägbar ekonomi.

Apitek Prisma gör det enkelt

Varför Apitek Prisma?

 • Stabil – 21 år i 24/7-produktion.
 • Enkel – all administration och konfiguration sker i webbgränssnitt eller via API:er.
 • Skalbar – från enkla servrar till stora serverkluster och Azure. Från IIS till App Services och containers.
 • Komplett – har alla funktioner av praktisk nytta.
 • Enterprise – tillgodoser stora organisationers behov kring governance, behörighet, spårbarhet, testbarhet m.m.
 • Utbyggbar – öppet programmeringsgränssnitt.
 • Framtidssäker - uppdateras kontinuerligt och följer teknikutvecklingen.

Apitek Prisma installeras i er infrastruktur eller är direkt tillgänglig som tjänst i Microsoft Azure.

Kundcase - Skandia

"Apitek Prisma är central i Skandias integrationsstrategi".

Skandia har en av de största installationerna av Apitek Prisma. Deras miljö kan kort beskrivas med följande:

 • 24/7-lösning med internt och externt kluster i produktionsmiljön samt test- och acceptansmiljöer.
 • Mer än 45 miljoner meddelanden per månad, uppemot 1 800 000 meddelanden per dygn, kontinuerligt 50-100 meddelanden per sekund.
 • 450 API:er och tjänster för integration med ett stort antal externa samarbetsparter och interna system, exempelvis Skatteverket eller Swish mot Bankgirot.
 • Fler än 250 administrativa användare i olika roller (utvecklare, administratörer, testare, kundtjänst etc).

Boka en demo!

Vi visar gärna potentialen i Apitek Prisma. Kontakta oss så bokar vi in en timme där vi specar, konfigurerar, utvecklar, testar och deployar ett komplett managerbart API och en microservice.