Om Apitek

Apitek utvecklar och säljer produkter för API-hantering och systemintegration. Produkter byggda för att direkt komma till nytta utan kostsamma och tidsödande anpassningar.

Grunden i Apitek produkter är skalbarhet, drifsäkerhet och stabilitet. Våra produkterna har utvecklats under lång tid och kontinuerligt förfinats utifrån erfarenheter från applikationsdrift i stora organisationer.

I komplexa miljöer med många kommunicerande system uppstår olika typer av mer eller mindre allvarliga felsituationer. Det är väsentligt att tillräcklig information finns tillgänglig för att identifiera och åtgärda dessa. Med våra produkter Apitek Prisma och Apitek Ssek tillsammans med vår produkt för applikationsövervakning, Apitek Monitor, finns alla förutsättningar för att skapa en stabil applikationsdrift i en heterogen miljö.

Apiteks produkter är byggda för att fungera 24/7 i en komplex miljö.

Referenser

Naturligtvis har vi referenser, kontakta oss.