Apitek Prisma - komplett integrationsplattform

Apitek Prisma har varit i drift sedan 2003 på Skandia och kontinuerligt vidareutvecklats med den senaste tekniken. Systemet utvecklades för att möta försäkringsbranschens behov av säker elektronisk kommunikation mellan organisationer, men kom att användas för både intern och extern trafik. Idag transporterar Apitek Prisma mer än 45 miljoner meddelanden per månad på Skandia.

Apitek Prisma är på många sätt en unik produkt byggd för att skala både administrativt och tekniskt.

Varför välja Apitek Prisma för systemintegration och API-managering

 • All konfiguration och övervakning av systemet sker via webbgränssnitt men kan även automatiseras med skript.
 • Administrativt skalbart med rollbaserat behörighetssystem med spårbarhet för säker delegering av ansvar.
 • Tekniskt skalbart både vertikalt och horisontellt.
 • Stöd för multipla virtuella systemmiljöer (på en server), dvs flera testmiljöer som normalt körs på unika maskiner.
 • Historiskt mycket stabil plattform för 24/7-lösningar.

Funktionell beskrivning

 • Webservices och REST/API samt integration med IBM WebSphere MQ, IBM DB2, Microsoft SqlServer, Microsoft MsMq, SFTP, Azure ServiceBus, AMQP, filsystem och mail.
 • Stöd för microservices via inbyggd applikationsserver för kundutvecklade komponenter.
 • Konfiguration via modernt webbgränssnitt med integrerad governance.
 • Integrerad loggning och statistik (grafisk presentation) som alltid är aktiv.
 • Dokumentarkiv för långtidslagring av meddelanden med behörighetsmodell samt auditlogg.
 • Felarkiv för lagring av felande meddelanden med tillhörande bearbetningslogg.
 • Fullt stöd för SSEK 1.1 och SSEK 2.0.
 • Utbyggbar funktionalitet via .Net-apier.
 • Mycket mer runtime-funktionalitet såsom konverteringar (xslt, xmlschema etc), throttling, omsändningspolicies, multipla protokoll, virtuella systemmiljöer.
 • Mycket mer administrativ funktionalitet såsom rollbaserad behörighet, spårbarhet av administrativa ändringar, formulärsbaserad testfunktionalitet, projekt, import/export av konfigurationer, notifieringar, konfigurationskategorier.
 • Kompatibel med Microsoft SqlServer 2008 och Microsoft Windows Server 2008 och alla senare versioner.

Skandia

Skandia är idag den största användaren av Apitek Prisma. Deras installation kan kort beskrivas med följande:
 • 24/7-lösning med ett internt och ett externt kluster i produktionsmiljön samt test- och acceptansmiljöer.
 • Idag mer än 45 miljoner meddelanden per månad, kontinuerligt 50-60 meddelanden per sekund.
 • 450 olika tjänster och API:er (wsdl och swagger).
 • Integration med ett stort antal externa samarbetsparter och interna system, exempelvis Skatteverket eller Swish mot Bankgirot.
 • 250 administrativa användare i olika roller (utvecklare, administratörer, testare, kundtjänst m.m.).

Boka en demo!

Komtakta oss så bokar vi in en timme där vi live bygger en färdig integration som backas av microservices.