Apitek Prisma

Apitek Prisma är den integrationsplattform som Skandia använder för intern och extern trafik av mer än 45 miljoner meddelanden per månad.

Mer information

Apitek Ssek

Apitek Ssek är en molnlösning för SSEK-kommunkation.

Administreras av Apitek eller kund. Dessutom utvecklad av en av författarna till SSEK-specifikationen.

Mer information

Apitek Monitor

Med Apitek Monitor får utvecklare enkelt och säkert tillgång till en stor mängd konfigurationer och loggar.

Passar perfekt där man vill undvika oavsiktliga förändringar, exempelvis servrar i produktionsmiljöer.

Mer information